مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:فنایی اشکوری
آدرس وب سایت:http://eshkevari.blogfa.com/
نخصص ها:فلسفه

زندگی نامه

محمد فنایى اشکورى در سال1340 در شهرستان رود سر به دنیا آمد، در سال 1355 هجرى شمسى وارد حوزه علمیه قزوین شد و ادبیات، منطق و مقدارى فقه و اصول را در آنجا در مدرسه صالحیه گذراند. در سال 1359 هجرى شمسى به قم هجرت کرد و دروس سطح را طى سه سال به پایان رساند، خارج فقه و اصول را نزد آیه الله سید محمود هاشمى شاهرودى فرا گرفت و همزمان دروه چهار ساله مؤسسه در راه حق را به پایان رساند. درسهاى فلسفه و عرفان را نزد حضرات آیات جوادى آملى، حسن زاده آملى و مصباح یزدى بهره برد و به مدت دو سال در گروه تخصصى فلسفه بنیاد باقرالعلوم علیه السلام مشغول بود و همزمان در درسهاى فلسفه غرب در دانشگاه تهران نزد اساتید مختلف شرکت کرد. در سال 1371 هجرى شمسى به کانادا اعزام شد، کارشناسى ارشد را طى دو سال از مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک گیل در فلسفه و منطق تطبیقى گذراند سپس در رشته فلسفه غرب دوره دکترى را در دانشگاه مک گیل به پایان برد. طى ده سال اقامت در شمال امریکا در دانشگاههاى مختلف آمریکا و کانادا سخنرانى داشت و در بسیارى از کنفرانسهاى فلسفه و دین مقاله ارائه نمود. در سال 1380 هجرى شمسى به ایران برگشت و در مؤسسه آموزشى و پزوهشى امام خمینى (ره) به تدریس فلسفه تطبیقى، فلسفه سیاسى وعرفان پرداخت. تا کنون حدود ده پایان نامه تخصصى در رشته هاى فلسفه، دین شناسى و عرفان با راهنمائى ایشان به انجام رسیده است.