رابطه فلسفه و عرفان
32 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » اردیبهشت 1385 - شماره 73 »(13 صفحه - از 14 تا 26)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: بحث از چیستى عرفان، مقدار اعتبار و ارزش معرفت‏شناختى یافته‏هاى عرفانى، تفاوت تجربه و تعبیر، نسبت عرفان و عقل، زبان عرفانى و رابطه عرفان با دین و اخلاق از موضوعات مورد بحث در این گفت‏وگو است. معرفت فلسفى: مسأله اصلى در این بحث، تبیین رابطه فلسفه و عرفان است. بهتر است بحث را با این سؤال آغاز کنیم که، مراد از فلسفه عرفان چیست، زمینه‏هاى آن چیست و چه مسائلى در آن مطرح است؟ دکتر فنایى: یکى از فلسفه‏هاى درجه دوم، فلسفه عرفان (meta-maysicism) است. فلسفه عرفان حاصل و حاوى تأمل عقلى درباره عرفان است. فیلسوف، عرفان را از بیرون مورد مطالعه قرار مى‏دهد و درباره حقیقت، مبادى، روش‏ها و نسبت آن با دیگر امور به بحث مى‏پردازد. بحث از چیستى عرفان، میزان اعتبار و ارزش معرفت‏شناختى یافته‏هاى عرفانى، پیش زمینه‏هاى تجارب عرفانى، فرق بین تجربه و تعبیر، نسبت عرفان و عقل، زبان عرفانى، رابطه عرفان و دین یا اخلاق، برخى از مباحث اصلى فلسفه عرفان مى‏باشند. معرفت فلسفى: از آنجایى که موضوع بحث فلسفه و عرفان است، مناسب است از نسبت بین فلسفه و عرفان جویا شویم. چه وجوه تشابه و تمایزى بین فلسفه و عرفان وجود دارد؟ دکتر یثربى: وجوه وحدت فلسفه و عرفان در قیاس با تمایزشان بسیار ضعیف است. فقط مى‏توان گفت هر دو یک مکتب‏اند، بیش از این اگر چیزى بگوییم دچار مجازگویى مى‏شویم....