سهروردی و مسأله معرفت
33 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » خرداد 1385 - شماره 74 » (7 صفحه - از 53 تا 59)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نویسنده محترم در این مقاله قایل است که، سهروردى همچون دیگر حکماى اسلامى، به شناخت عقل انتزاعى مى‏اندیشد و معارف بدیهى و منطق را براى این منظور ضرورى مى‏داند. اما معرفت حقیقى و عالى‏ترین نوع معرفت نزد او معرفت شهودى اشراقى است که نه صرفا با تعقل و بحث علمى، بلکه از راه انقطاع از تعلّقات دنیوى، تهذیب نفس، سلوک باطنى و توجه به حق تعالى حاصل مى‏شود. بدین سان، وى موفق شده است بین دانش حصولى فلسفى از یک سو، و معرفت شهودى عرفانى از سوى دیگر، هماهنگى و هم سویى ایجاد کند و نظام جامعى از معرفت ارائه دهد