فرار از فلسفه
31 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1383 - شماره 5 » (8 صفحه - از 133 تا 140)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرار از فلسفه1 چکیده آیا دفاع از فلسفه، دفاع از همة افکار فیلسوفان و یا کتاب‌های فلسفی است، و آیا تمام حقیقت در فلسفه است و یا تمام فلسفه حقیقت است؟ آیا باید از فلسفه به طور مطلق دفاع کرد و یا راه فرار از آن را در پیش گرفت؟ روشن است که نه فلسفه تمام حقیقت است و نه تمام حقیقت در فلسفه نهفته است و نه باید به طور مطلق مدافع فلسفه بود و نه شیوة فرار از آن را برگزید، بلکه دفاع از فلسفه، دفاع از شیوة تفکر فلسفی در حد اعتدال و معقول است. آنچه شایسته است، فرار از بلند پروازی‌ها، انحصارنگری‌ها، لغزش‌ها و مغالطات و یک‌سونگری‌های فیلسوفان و غیر فیلسوفان است. کلید واژه‌ها ذهن واقع‌گرا، ذهن عملگرا، اثبات‌پذیر، ابطال‌پذیر، فلسفه.